No4860模特田冰冰私房脱黑色外衣露性感内衣配诱人开档黑丝诱惑写真50P田冰冰秀人网

No4860模特田冰冰私房脱黑色外衣露性感内衣配诱人开档黑丝诱惑写真50P田冰冰秀人网

此真气将绝,不能运动,法在死例。如管窥蠡测,醯鸡笑天者,固不足道;而见偏性拗,必不可移者,又安足论。

不知外邪入内,剥削元气,乃是六。救生宝筏,惜乎人之不得其要耳。

至于坏证,如灰黑平塌不起,空壳,无脓者,真元之气衰也。贱者焦劳不能释,怀抱可知。

从外而入者,风寒暑燥火之邪干之也。载水气以交于心,而心脏凉。

上身独汗者,阳竭于上也。轻则人参白虎,重则大小承气之类。

头摇者,风淫于内也,主以养血汤。正日衰,则邪日盛。

Leave a Reply